ห้ามพลาด! กรมประมง...เตรียมโชว์สุดยอดผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ครั้งแรกภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 โชว์สุดยอดผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง ชูความพร้อมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ รับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด - 19

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา งานวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการประมงสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถช่วยยกระดับ และพัฒนาภาคการประมงของประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง การเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้ก้าวไกลสู่สากลได้อีกด้วย การจัดประชุมวิชาการประมงจึงเป็นการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านการประมงให้มีคุณภาพต่อไป

สำหรับการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 นี้ กรมประมงได้กำหนดจัดงานภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย 44 เรื่อง และโปสเตอร์ 30 เรื่อง ผลงานวิจัยประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาการประมงทะเล สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาโรค สัตว์น้ำ และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การกินอาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา สภาวะทรัพยากรปลาทูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแนวทางบริหารจัดการของประเทศไทย การประเมินแผนธุรกิจการผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) นิ่มภายในโรงเรือน การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลานิล รูปแบบและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาแบบตัดขวาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี - วรรณ ชุมชนพัฒนา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น นอกจากผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง youtube channel “การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564” หรือ https://www.youtube.com/channel/UCK5WxyleaMkKSk8HN2BWg-Q... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิจัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 0834, 09 8258 3888 ได้ในวันและเวลาราชการ