รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน  พฤศจิกายน 2562