ข่าวหน่วยงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

..

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่ายตามมาตรการ PSM ..

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานและสนองนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานและสนองนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ..

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

..

การศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงแหนแดง

           วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการประมง ศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์แหนแดง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรตรัง เพื่อนำความรู้เรื่องการผลิตแหนแดง ไปปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารปลา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป ..

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ

            วันที่20 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยผู้ติดตามเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะในเขต อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งมีการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักและเลี้ยงปลา เกษตรกรใช้แหนแดงเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง พบว่าปลามีการตอบสนองดีมาก ชอบกินแหนแดงสดที่ให้เป็นอาหาร และศูนย์ฯ ได้แนะนำให้เกษตรกรได้ทดลองใช้แหนแดงผสมกับวัสดุอื่นๆที่ มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเ..

ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 มกราคม 2564..

ประชาสัมพันธ์..... สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 มกราคม 2564.. ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ..