ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

..

ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 มกราคม 2564..

ประชาสัมพันธ์..... สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 มกราคม 2564.. ..

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

..

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

..

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

..

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

..

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า สำแดงเป็น หอยนางรม (มีชีวิต) จำนวน 4,125 กิโลกรัม โดยนำเข้าทางด่านศุลกากรนครพนม ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง ..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

..