ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  4  รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์ ..

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๑๕๖๓

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน ๔..

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร ..

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ได้มีโครงการซื้อวัสดุนัำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ..

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  4  รายการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

..