โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  5,650

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น "ช่วยผู้ประสพอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น"

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุธีร์ ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น นำเรือตรวจการประมงน้ำจืดน้ำพอง ๐๓ ออกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสภอุทกภัย ในพื้นที่ ซอยศาลเจ้าปงเถ่าม่าบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งยังไม่มีการนำเรือเข้าช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภา

รายงานผล MO.3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำสวยงาม)

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบ (FSW) ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ณ ด่านศุลกากรช่อมจอมจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ป

ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563

สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2563

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563