นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

   13 อ่าน : 4 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้คว.. 

ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหากองดินจากการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

   43 อ่าน : 2 วัน

มื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายอดิศร พร้อมเทพ อธ.. 

ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา

   47 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการใน
จังหวัดพะเยา เพื่อติ.. 

พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา

   42 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกร.. 

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง

   26 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) เพื่อต.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 

   65 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7 “ในวิกฤต มีโอกาส ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน”  

   67 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7 “ในวิกฤต .. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขนถ่ายสัตว์น้ำ ของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   64 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขนถ่ายสัตว์น้ำ ของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   57 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานด.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ใหัเกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.)  

   60 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชบุรึ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ใหัเกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900