ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านของไทย

   14 อ่าน : 7 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านข.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที่ 6-2/2562

   17 อ่าน : 10 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ.. 

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร

   16 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพร.. 

กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1

   47 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา  

   61 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา เพื่อพิจารณาถึงแหล่งหอยสองฝาที่จับจา.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศและกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขรถ่ายสัตว์น้ำ ได้เดินทางไปหารือข้อกำหนดการเข้าไปทำประมงในน่านน้ำของปาปัวนิวกินีของเรือประมงไทย  

   84 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศและกองควบคุมการ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมประมง และ DAWR ของประเทศออสเตรเลีย

   49 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมประมง และ DAWR ของประเทศออสเตรเลีย ภายใต้กรอบภาคีความตกล.. 

ผู้แทน FAO ขอเข้าหารือกับกรมประมงโดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นตัวแทนในการหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆ  

   74 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้แทน FAO ขอเข้าหารือกับกรมประมงโดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นตัวแทนในการหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆ ระหว่.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำประกันภัยภาคประมง

   47 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำประกันภัยภาคประมง ณ อาคารจุฬาภรณ์.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ ผู้แทนสำนักงานประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

   68 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ ผู้แทน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900