นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่พร้อมนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำพิธีเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  

   65 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่พร้อมนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อหารือแนวทางการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนเพื่อแปรรูปส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและห่วงโซ่การผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 

   52 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง คณะกรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เ.. 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที  

   82 อ่าน : 3 วัน

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่ว.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง 

   79 อ่าน : 4 วัน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ท้องสนามหลวง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด รำลึก สำนึกในพระมหากร.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ 

   76 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว .. 

เตรียมชง ค.ร.ม.พิจารณา 2 โครงการช่วยเหลือ – สร้างรายได้ให้เกษตรกร หลังประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” 

   55 อ่าน : 6 วัน

.กรมประมง จัดทำ 2 โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังประสบ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เพื่อให้การดำเนินงานในด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

   58 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เพื่อให้การดำเนินงานในด้านสวัสดิการของเจ้.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป พร้อมคณะ  

   65 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Jus.. 

ประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ  

   60 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภ.. 

ผอ.EJF พบ “อลงกรณ์” หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา IUU และความร่วมมือเรื่องประมง 

   84 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ นาย Steve Tren.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900