นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน "โครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำ"

   13 อ่าน : 5 ชั่วโมง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน "โครงกา.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามข้อมูลด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการจัดทำข้อมูลโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำ 

   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามข้อมูลด้านการตรวจสอ.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมงและ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตซูริมิสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางและข้อคิดเห็นในการสร้างผลงานวิจัยด้วยการนำปลาน้ำจืดมาผลิตเป็นซูริมิ 

   54 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประช.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประมงนอกน่านน้ำประชารัฐ ด้วยการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและวิธีการใช้เครื่องมือประมงทำการประมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประมงให้กับการทำประมงนอกน่านน้ำไทย 

   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการป.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  

   69 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอของสมาคมแช่.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือเรื่องการดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน GMP แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบการรับรองมาตรฐาน GMP ให้มีความทันสมัย 

   62 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือเรื่องการดำเนินการให้การ.. 

กรมประมง โดยนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

   112 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2562 กรมประมง โดยนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เ.. 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมมอบสิ่งฯ ส่วนของกรมประมงได้มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ  

   89 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของพระราชทานแก่เ.. 

ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จังหวัด Gifu ประเทศญี่ปุ่น  

   58 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จังหวัด.. 

กรมประมง ผนึกกำลัง CP-TRUE จัดสร้างปะการังเทียม 1,000 แท่ง 12 กันยานี้ ดีเดย์ ส่งมอบชุมชนสงขลา และ นราธิวาส 

   114 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สวนป่าทักษิณ (บริเวณชายฝั่งทะเลตลาดประชารัฐบ่อตรุ) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  พล.ร.ต.ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้บัญช.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900