นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี  

   71 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหว.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์นำ้แบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2562 

   55 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุน.. 

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่วิจัยจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   74 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่วิจัยจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด สถาบันวิทยาศาสตร์กา.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย ในการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   51 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย ในการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างปร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวเเทนจากกรมประมงร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ ”เกษตรคือประเทศไทยฯ ปี 2”  

   67 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวเเทนจากกรมประมงร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ &r.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

   80 อ่าน : 1 เดือน

วัเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบรางว.. 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรคและการใช้โปรแกรม Feed Application ตามแนวทางของกรมประมงในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล”  

   79 อ่าน : 2 เดือน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรคและการใช้โปรแกรม F.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 

   87 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการด้านกุ้งทะเล พ.ศ. 2562 

   86 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการด้านกุ้งทะเล พ.ศ. 2562 ณ ห.. 

ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  

   81 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้า.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900