นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

   24 อ่าน : 18 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Larvi 2019"

   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ ครั้งที่ 1/2562

   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพา.. 

 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี

   45 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA.. 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ผ่านการประชุม Conference 

   67 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ผ่านการประชุม Co.. 

ลงพื้นที่ตรวจราชการแลพบกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ 

   54 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พณฯนายกรัฐมนตรี (.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Technology (SAFET)  

   83 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Tec.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 

   53 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด และ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมสารตกค้างในสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และยาสัตว์ (FVO) โดยมีผู้แทนจากEuropean Commission  

   103 อ่าน : 1 เดือน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมสารตกค้างในสัตว์ ผลิตภัณ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ประมง เมียนมา หลักสูตร Intensive Technology Transfer for Giant Butter Catfish Silonia silondia Culture 

   87 อ่าน : 1 เดือน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ประมง เมียนมา หลักสูตร Intensive Technol.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900