กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรคและการใช้โปรแกรม Feed Application ตามแนวทางของกรมประมงในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล”

   49 อ่าน : 1 สัปดาห์

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรคและการใช้โปรแกรม F.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการด้านกุ้งทะเล พ.ศ. 2562 

   63 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการด้านกุ้งทะเล พ.ศ. 2562 ณ ห.. 

ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  

   59 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้า.. 

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

   82 อ่าน : 2 เดือน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มขีดค.. 

ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ 

   84 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโรค.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

   95 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Larvi 2019"  

   84 อ่าน : 3 เดือน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ ครั้งที่ 1/2562 

   93 อ่าน : 3 เดือน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพา.. 

 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี 

   127 อ่าน : 3 เดือน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900