นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีเปิด

   23 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีเปิด งานกุ้งจันท์ตะวันออก ครั้งที่ 23 และเยี่ยมชมนิทรรศการของบริษัทต่างๆ.. 

นายถาวร ติระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ได้เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2562 

   60 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายถาวร ติระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ได้เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ของกรมประมง

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยใ.. 

พิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2562และร่วมกันฟังธรรม จากหลวงปู่บุญมา คัมภีรธััมโม วัดป่าสิงห์พนมประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประมง

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม และ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้.. 

การประชุมหารือเรื่องแนวทางและมาตรการในการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและร้านค้าปัจจัยการผลิต  

   57 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522” 

   63 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเรื่อง "การนำเสนอโครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง (DOF Traceability System)"  

   80 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเรื่อง "การนำเสนอโครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐา.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

   87 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง.. 

กรมประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

   68 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900