นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม

   28 อ่าน : 1 วัน

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง พร้อมคณะบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

   58 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว 

   84 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิม.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น (Kick off Meeting)ในโครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market ภายใต้ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) 

   90 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ กรมประมง ประจำปี 2562 

   66 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ กรมประมง.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์นำ้ประจำชาติ  

   79 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์นำ.. 

กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   101 อ่าน : 3 เดือน

กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ (16.. 

เกษตรกรดีเด่นด้านประมง 5 สาขา เตรียมรับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 

   155 อ่าน : 3 เดือน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการจัดพิธีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  

   72 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการจัดพิธีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉล.. 

การประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

   77 อ่าน : 4 เดือน

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900