นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๑ (Prep SOM-41st AMAF)  

   66 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้.. 

เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง FAO และ ประเทศไทย รวมถึงการแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU ของประเทศไทย  

   64 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุ.. 

หารือเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากเหตุอุทกภัย 

   80 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน
กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเก.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกรมประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) 

   76 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกรมประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (AP.. 

 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี กับ Mr. Su Mo Director of Promotion Department สถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

   87 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day  

   55 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ&rdq.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม  

   65 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.หลุยส์ เลอเบล ศ... 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 

   71 อ่าน : 2 เดือน

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง พร้อมคณะบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

   103 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว 

   118 อ่าน : 2 เดือน

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิม.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900