นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตกรมประมง ครั้งที่ 1/2563

   27 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงา.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมงสำหรับประมงอำเภอ รุ่นที่ 1

   49 อ่าน : 4 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติห.. 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และรับฟังธรรมเทศนา

   36 อ่าน : 6 วัน

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง ณ แม่น้ำปิง บริเวณหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   44 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง ณ แม่น.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ประมง และเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมประชุมการเจรจาอุดหนุนประมง (Fisheries subsidies)  

   62 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ประมง และเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได.. 

กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2

   44 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเ.. 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน 

   67 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน พู.. 

กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

   64 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริ.. 

กรมประมง...เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 63 หวั่น!! น้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ 

   76 อ่าน : 1 เดือน

กรมประมง...เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 63
หวั่น!! น้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ

<.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบพัฒนา ปี 2563

   45 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง ศูนย์เรียน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900