การประชุมหารือเรื่อง การนำปลาตะพัดออกจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

   51 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประม.. 

3 หน่วย บูรณาการ ประมง เจ้าท่า สมาคมประมง ปูพรมลงตรวจการมีอยู่จริงของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบ ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ประเมินราคาค่าชดเชยชาวประมง 

   86 อ่าน : 1 เดือน

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน เปิ.. 

ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ผลกระทบหลังพายุปาบึกพัดกระหน่ำ  

   74 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิปดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ผลกระทบหลังพายุปาบึกพ.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการอาหารและยา 

   126 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. กรมประมง โดยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการอาห.. 

ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อประชุมหารือกับผู้แทนชาวบ้าน นักวิชาการ  

   136 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉัน.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในภาคการประมง ในระหว่างช่วงการประชุม ครม.สัญจร ทั้ง 2 จังหวัด 

   220 อ่าน : 3 เดือน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ พื้นที่จังห.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   159 อ่าน : 4 เดือน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน.. 

พิธีเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำพร้อมกับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5,600,000 ตัว  

   197 อ่าน : 4 เดือน

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และนายทว.. 

กรมประมงจัดการประชุมลงนาม Mimutes of meeting ระหว่างกรมประมงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed fish for Globel Market 

   206 อ่าน : 4 เดือน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กรมประมงจัดการประชุมลงนาม Mimutes of meeting ระหว่างกรมประมงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ U.. 

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคการประมงแทนนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรม อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   225 อ่าน : 5 เดือน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคการป.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900