นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 7/2562

   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 7/2562 สำหรับเรือประมงที่.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

   54 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 10.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สถานีโทร.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 5/2562

   45 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 5/25.. 

กรมประมง...บูรณาการร่วม เจ้าท่า สมาคมการประมงฯ ชาวประมง ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ ระยะที่ 1

   47 อ่าน : 1 เดือน

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ  รองอธิบดีกรมประมง  ในฐานะประธานคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ เปิด.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ 

   54 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ โดยมีเจ้าหน้าที.. 

การประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ครั้งที่ 3/2562  

   55 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง .. 

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

   58 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 4/2562 

   83 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้.. 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระดำเนิน พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี 

   87 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระดำเนิน พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เพื่อ.. 

ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประกาศผลการนำเรือออกนอกระบบ 

   77 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900