ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านของไทย

   12 อ่าน : 6 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านข.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที่ 6-2/2562

   17 อ่าน : 9 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ.. 

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร

   16 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพร.. 

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

   47 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัด.. 

การประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรดีเด่น ด้านการประมง ครั้งที่ 2/2561

   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบ.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Technology (SAFET)

   46 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Tec.. 

กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1

   47 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

   33 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด และ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา  

   61 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา เพื่อพิจารณาถึงแหล่งหอยสองฝาที่จับจา.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒  

   81 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900