กรมประมง...บูรณาการร่วม เจ้าท่า สมาคมการประมงฯ ชาวประมง ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ ระยะที่ 1

  49 ปี

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ  รองอธิบดีกรมประมง  ในฐานะประธานคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ เปิด.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ

   24 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ โดยมีเจ้าหน้าที.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The ICONIC Siamese Fighting Fish

   17 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The ICONIC Siamese Fighting Fish โดยวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อนำเส.. 

การประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ครั้งที่ 3/2562

   38 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง .. 

การประชุมการพิจารณาการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2562

   27 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมการพิจารณาการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ เลี้.. 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคม ผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย

   36 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท ก.. 

กรมประมงชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดัน “กะพงขาว” บินจนติดลมบน ป้อนออร์เดอร์สู่ครัวการบินไทยได้อย่างต่อเนื่อง

   28 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  กรมประมงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย .. 

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

   47 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง.. 

พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   71 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแ.. 

เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

   63 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ –.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900