นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

   7 อ่าน : 10 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลา.. 

 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

   45 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเก.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเอเชีย (Asian Aquaculture Conference 2018)

   38 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านกา.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานกรมประมง 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ.. 

การประชุมการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

   51 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม The 5th Meeting of the SUB Working Group on Fisheries Between Vietnam and Thailand

   45 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม The 5th Meeting of the SUB Working Group on Fisheries Between Vietnam and Thailand ก.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

   97 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2562 

   58 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ค.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที่ 4-4/2561  

   64 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900