DOF RSS Feed
16 กุมภาพันธ์ 2562 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561..  new article

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  คลิกอ่านต่อ..

 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561..


   พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (รายละเอียด) ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562..  

รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562  คลิกอ่านต่อ..

 รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562..


   ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานขอ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานขอ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  . ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

. ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรดีเด่น ด้านการประมง ครั้งที่ 2/2561..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรดีเด่น ด้านการประมง ครั้งที่ 2/2561...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  “ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู..new article

“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6  พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู  คลิกอ่านต่อ..

“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู..


   ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ  ครั้งที่ 6 หรือ The Global Fisheries Enforcement Training workshop (6th GFETW) ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fis..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fis...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 293 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2019-02-15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  8    (2019-02-15) จ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยวิธีคัดเลือก |  4    (2019-02-15) จ้างถ่ายทอดเสียง พิธีเปิด ผลิตรายการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.ในฤดูปลามีไ |  3    (2019-02-15) ซื้อตาข่ายเนื้อเอ็น ขนาดช่องตา 8 ซม. ความยาว 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3
   (2019-02-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2019-02-13) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธี |  6    (2019-02-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  9    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลา) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราค |  16
   (2019-02-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  23    (2019-01-29) ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigereted Centrifuge ) แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ |  30    (2019-01-28) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราค |  22    (2019-01-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2019-01-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  48
   (2019-02-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2019-02-13) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธี |  5    (2019-02-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  5    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลา) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  8    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราค |  8
   (2019-02-15) จ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยวิธีคัดเลือก |  4    (2019-02-15) จ้างถ่ายทอดเสียง พิธีเปิด ผลิตรายการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.ในฤดูปลามีไ |  3    (2019-02-15) ซื้อตาข่ายเนื้อเอ็น ขนาดช่องตา 8 ซม. ความยาว 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3
   (2019-02-09) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  8    (2019-02-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2019-01-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2019-01-11) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  30    (2019-01-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  32
   (2019-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ รายการ โดย |  4    (2019-02-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-02-14) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-02-14) จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-02-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

img
ประกาศกรมประมง

   (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2019/02/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/02/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงน..    (2019/02/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉ..
   (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที..    (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเล (ปะการังเทียม)จังหวัดสตูล..    (2019/02/11) ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/02/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตทำการประมงฯ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก..
   (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2019/02/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/02/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงน..    (2019/02/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉ..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..
   (2019/01/23) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือและเอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/02/06) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแ..    (2019/01/31) ราคากลาง จ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/01/25) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/12/27) ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเรือในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒ..

  (2019-02-08) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 41

  (2019-01-31) รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 78

  (2019-01-16) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 54

  (2018-11-29) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 95

  (2018-11-20) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 79

  (2019-02-14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 13

  (2019-02-13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 6

  (2019-02-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี   ผู้สนใจ: 20

  (2019-02-07)  ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 7

  (2019-02-06) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการบำรุงรักษาซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 3ท ..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 6

  (2019-02-08) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 66

  (2019-02-05) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 61

  (2019-01-29) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สนใจ: 64

  (2019-01-29) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จ.นครสวรรค์   ผู้สนใจ: 78

  (2019-01-23) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น   ผู้สนใจ: 257


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2019 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 1.8994 วินาที