DOF RSS Feed
15 ตุลาคม 2561 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  Viral Clip แปลงใหญ่ด้านประมง ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

Viral Clip แปลงใหญ่ด้านประมง ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ้ลิงค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0” ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

้ลิงค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0” ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมปรมง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ..

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมปรมง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์..new article

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุม The Indian Ocean : Defining Our Future ณ Temple Trees, Colombo ประเทศศรีลังกา ตามคำเชิญของ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การประชุม The Indian Ocean : Defining Our Future ณ Temple Trees, Colombo ประเทศศรีลังกา ตามคำเชิญของ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 275 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2018-10-12) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2018-10-12) ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ยี่ห้อ Honda รุ่น GP 160 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก |  1    (2018-10-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1
   (2018-10-10) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี |  4    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  8
   (2018-10-11) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding |  6    (2018-10-11) ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำ Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2018-10-03) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2018-09-28) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ |  13
   (2018-10-10) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี |  1    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  4    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2
   (2018-10-12) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2018-10-12) เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก |  1    (2018-10-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1
   (2018-10-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  |  3    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |  4    (2018-10-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e |  4    (2018-10-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง |  26
   (2018-10-12) ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ยี่ห้อ Honda รุ่น GP 160 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-10-11) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

img
ประกาศกรมประมง

   (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (มายไซนส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (บริษัทฟินิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสิน..    (2018/10/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบค..    (2018/09/13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (มาเรีย กงม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/04) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/10/02) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
   (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (มายไซนส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (บริษัทฟินิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสิน..    (2018/10/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบค..    (2018/09/13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (มาเรีย กงม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..
   (2018/09/26) ราคากลางจัดซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/10) ราคากลางการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2018/10/10) ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..    (2018/10/10) ราคากลาง โครงการจัดทำ Private Cloud ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/05) ราคากลางเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..

  (2018-09-24) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 20

  (2018-09-17) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 15

  (2018-07-31) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 81

  (2018-07-31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ..

   กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 113

  (2018-07-24) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี   ผู้สนใจ: 81

  (2018-10-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

   สำนักงานประมงจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 1

  (2018-09-27) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จะขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบป..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 10

  (2018-09-26)  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 3

  (2018-09-26)  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 6

  (2018-09-26)  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 8

  (2018-05-11) ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)..

   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   ผู้สนใจ: 38

  (2018-11-06) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลา..

   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   ผู้สนใจ: 50

  (2018-06-11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมา..

   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   ผู้สนใจ: 30

  (2018-08-09) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศพจ.เขต 11 (ตรัง)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จ.ตรัง   ผู้สนใจ: 60

  (2018-07-31) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 71


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2018 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0560-15 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 3.9132 วินาที