ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 อำนาจหน้าที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) จังหวัดสตูล

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

 กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

 (อ.บางใหญ่) ตรวจสอบการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย @คลองขุนจีน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์ กรมประมงรับสมัครเข้ารับราชการ บรรจุทันที 30 อัตรา ท่านที่ประสงค์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมประมง สนใจสมัครได้ ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 3 อัตรา

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการเขต๑๖

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ จังหวัดแพร่

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.)

 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จังหวัดสงขลา

 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน 

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมเฝ้าระวังอันตรายจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 (อ.บางบัวทอง) ส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @บ้านกำนัน ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564 4 สาขา

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 กรมประมงรับรายงานตัว

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA - IUU) พ.ศ. 2563

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 นิภาวรรณ ฟาร์ม กุ้งขาว สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มมาตรฐาน GAP

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 (อ.บางบัวทอง) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ @ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 ติดต่อเรา

 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จังหวัดสงขลา

 นับถอยหลังกับการสั่งจองกุ้งก้ามกรามด้วย “Fisheries Shop” ตลาดออนไลน์ของกรมประมง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ด้านการประมง บึงอ้อ ม.7 บ้านกลางน้อย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง จังหวัดระยอง

 ประเมินศักยภาพแหล่ง และวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฎในหลักฐาน ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมงโดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน คำขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์

 ตารางประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล จังหวัดสตูล

 คนสำราญ งานสำเร็จ (ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สำรวจสถานที่จัดงานคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่4/2563

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของกรมประมงเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะรัฐมนตรีในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 วาระที่ 1

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประมงอำเภอสิรินธร  มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 สำนักงานเลขานุการกรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก จังหวัดนครนายก

 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) จังหวัดสงขลา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) จังหวัดสงขลา

 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแรงงานไทยหรือแรงงานไทยไม่มีงานมาทำงานในกิจการประมงไทย

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ประเมินศักยภาพแหล่งน้ำ และวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ใน อำเภอเมยวดีและ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 มอบปัจจัยการผลิต (ปลานิล, ปลานวลจันทร์) ให้กับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งบุคลากร(คนพิการ)

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง

 ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจสัตว์น้ำในสังกัด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ของศูนย์ฯ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 14 / 2563

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชุมติดตามการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ติดต่อเรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) จังหวัดสตูล

 การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

 กองประมงต่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สำหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสหรัฐอเมริกา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 (อ.บางกรวย) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2563 @ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.บางกรวย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 กิจกรรมขยายผลเข้าร่วมศึกษาพื้นที่ และประชุมหารือการแก้ไขปัญหาปลูกป่าชายเลนโรงไฟฟ้าบางปะกง

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 ความปลอดภัยในการทำอาหารทะเลเดลิเวอรี่

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 แจ้งประกาศ เรื่องกำหนดการสอบพนักงานราชการ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)ซึ่งกำหนดการสอบอย่างไม่เป็นทางการจะอยู่ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 กองตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โครงสร้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) จังหวัดสตูล

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) และตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) จังหวัดพะเยา

 ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 กฎระเบียบบริหารการจัดการฝึกอบรม

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบสารตกค้างในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงส่งออกในกลุ่มประเทศที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 แถลงข่าว Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) จังหวัดระยอง

 ประเมินศักยภาพแหล่ง และวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 กองตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 2 กรกฎาคม นี้!!! พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมากมาย จากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค สด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 (อ.ปากเกร็ด) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2563 @ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ปากเกร็ด ของนายบุญลือ เรืองฉาย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 เปิดบัญชี ซื้อ - ขาย สัตว์น้ำออนไลน์ ง่ายๆ ได้ที่ร้าน Fisheries Shop

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

 ปีงบประมาณ 2563

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศกำหนดการและรายชื่อฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง ทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประมงจังหวัดตราด (FC)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด จังหวัดตราด

  ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงานระบบเชิงนิเวศ ของ อ.วังชิ้น จ.แพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 อบรมหลักสูตรออนไลน์ DGTFarm ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ฟรี!!

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 ตรวจลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด จังหวัดตราด

 ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) มอบหมายให้ นายนิติกร ผิวผ่อง นักวิชาการประมงชำนาญการ ดำเนินงานโครงการ "บริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) มอบปัจจัยการผลิต และให้ความรู้การเลี้ยงปลาให้กับเกษตรกร จำนวน 9 ราย ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) จังหวัดยโสธร

 (อ.ไทรน้อย) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 ตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (SL และ GAP)ในเขตพื้นที่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอโพนทอง อำเภออาจสามารถ อำเภอเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 กรมประมง เพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” อุดหนุนกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 สินค้าสัตว์น้ำที่สด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ด้วยการช้อปปิ้งซื้อ-ขายผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวก

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

 ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร

 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จังหวัดสงขลา