อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ตรวจราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) จังหวัดพะเยา

 ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) จังหวัดพะเยา

 การเเจ้งเตือนสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 8/2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์การใช้วิทยุมดดำ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหากองดินจากการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

 พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร