ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม สัปดาห์ที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล จังหวัดสตูล

 นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย และบูรณาการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเล แก่สมาชิกกลุ่มสมาคมการประมงสมุทรปราการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จังหวัดสมุทรสาคร

 ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง

 อนุมัติในหลักการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ไปพลางก่อน (ปีงบประมาณ 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร