เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา

 รายงานประจำปี 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบน้ำปลาร้าปลากระดี่ ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 รายงานประจำปี 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วยให้บริการ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล/เพื่อใช้ประกอบการทำประชาคม

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

 ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รายงานประจำปี 2561 ด่านฯสุรินทร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 รายงานประจำปี 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 รายงานประจำปี 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 รายงานประจำปี 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง

 20 ก.พ.62 ได้รับแจ้งโลมาตาย เกยหาดอ่าวเคย  ความยาว 2.10. เมตร ประสานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตรวจสอบ

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รายงานประจำปี 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 รายงานประจำปี 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 รายงานประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำด้านประมง ปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น