ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 81(3) และการกำหนดแนวเขตการทำประมงอวนครอบปลากะตัก

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คุระบุรี จังหวัดพังงา

 การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ

 กองแผนงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ออกตรวจปราบปราม การทำประมงผิดกฎหมายบริเวณเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์