วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังปัญหาจากตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเล บริเวณตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีและลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) จังหวัดสตูล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ปี 2563 ระยะที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา และยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2563

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ปลาไทยๆ เป็นแหล่งที่ดีของโอเมก้า 3 ที่อาจช่วยชะลอหรือลดความเสี่ยงโรคตา และโรคกายได้หลายๆโรค

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

  สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผลเปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2563

 กองตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ติดตามการเพาะพันธุ์กบ ณ จุดสาธิตกิจกรรมด้านการประมง พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 ประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ครั้งที่ 3/2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) จังหวัดระยอง

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตรัง นางพัชรี พันธุเล่ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจการบันทึกพิกัดในเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง จังหวัดตรัง

 มาแล้วความหวังชาวประมง !!! ค.ร.ม. ไฟเขียวงบหมื่นกว่าล้าน หนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและพาณิชย์

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านการประมง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 30 อัตรา

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ปล่อยกุ้งลงแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ตรวจติดตามปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 รายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรกและได้ดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้านโนนศิลา ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนของคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน ( technical workshop on the decelopment on an asean general fisheries policy feasibility study)

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 การประชุมหารือผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563

 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020-1

 กองการเจ้าหน้าที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5)

 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 กรมประมงเปิดรับสมัครเข้ารับราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2563 มีดังนี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 4 ช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำจืดในแต่ละพื้นที่

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ชมวิถีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของฟาร์มเกษตรกรแปลงใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปัจจุบันยิ้มได้หลังหันมาร่วมมือกับกรมประมงร่วมวางแผนกระจายผลผลิต

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาตะพียนขาว ในเพื่อเตรียมการเพาะขยายพันธ์ุภายในศูนย์ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชุมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  "เครื่องขอดเกล็ดปลา" ในสถานประกอบการขนาดย่อม

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปี2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ จังหวัดแพร่

 ฉบับที่ 25/2563 งานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ดำเนินการรับตัวอย่างชิ้นส่วนอวัยวะวาฬโอมูระและลูกเต่าตนุจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เพื่อการตรวจวินิจฉัย

 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จังหวัดสงขลา

 ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร มอบกระชังบก เพื่อเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้กับชุมชนรอบเขื่อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 ประชาสัมพันธ์ ... กรมประมงจัดทำ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ลิ้งค์

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด 19  ตามแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 คณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

 ฤดูน้ำแดง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี

 การเตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62  

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองนาแซง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ หนองนาแซง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563

 สำนักงานเลขานุการกรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้สามารถจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ผ่านระบบการประชุมทางวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 เตรียมพร้อมมาตรการ !!! ปิดฤดูน้ำแดง

 กองตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ประมงอำเภอสิรินธร ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง มอบพันธุ์ปลากินพืช 3,000 ตัว แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด 19  ตามแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 อำเภอสิรินธร 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกล้วยแช่เย็น

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 ประมงอำเภอดอนมดแดง  รับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กระชัง) จำนวน 2 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการติดตาม เตรียมความพร้อม และอธิบาย ซักซ้อมขั้นตอนการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่26 พฤษภาคม 2563 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 “ฤดูน้ำแดง” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 ประมงอำเภอสิรินธร ดำเนินการติดตาม เตรียมความพร้อม และอธิบาย ซักซ้อมขั้นตอนการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓"

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการตู้ปันสุข ปันน้ำใจ

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จังหวัดกระบี่

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2563 มีดังนี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 ประชาสัมพันธ์ "อยากกินกุ้งก้ามกรามสดๆ งานนี้พลาดไม่ได้"

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประมงอำเภอเขื่องใน  ตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 กรมประมงเปิดรับสมัครเข้ารับราชการ

 กองการเจ้าหน้าที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน? และหน่วยทหารในพื้นที่ จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  ประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเภอสิรินธร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน?  จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประกาศ !!!! รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 กองตรวจการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) จังหวัดสตูล

 ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร จังหวัดชุมพร

 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ  จำนวน 1 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จังหวัดสงขลา

 ประกาศจังหวัดระนอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง

 MOAC SOCIAL MEDIA ช่องทางการติดตามข่าวสาร กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62  "โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำขุมชน"

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี