ติดต่อกรมประมง

  ติดต่อกรมประมง

       

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร / โทรสาร 0-2562-0564  e-mail : secretary@dof.in.th  และ   secretary@fisheries.go.th
กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail:it@dof.in.th