ข่าวสาร กปม.

  ข่าวประกาศสมัครงาน

       

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ