ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก  42
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2562  48
 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนเมษายน 2563
 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา  ข่าวสาร กคส. ประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  106
 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนมีนาคม 2563
 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  งบทดลองเดือนเมษายน 2563
 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์  ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562  35
 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  งบทดลองเดือนมีนาคม 2563  1
 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก  44
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) : พนักงานราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  17
27 พ.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)  26
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน  4
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  15
24 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ  17
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  17
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  18
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  13
21 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) : พนักงานราชการ  ประกาศผลสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  55
21 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์  18
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อProficiency Test Nitrofurans metabolites in Shrimp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาเรือ ขนาด ความยาว ๑๔ เมตร กว้าง ๓ เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน ๔ คน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Anti-Ransomware) จำนวน 80 Licenses ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สำหรับดำเนินการขุดลอกหนองหาร บริเวณบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สำหรับดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 25 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง 25 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 25 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint CP305d ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขุดลอกบึงบอระเพ็ดในโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ดเร่งด่วน 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง