สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง

 UIP: 1,265 IP |  Page View: 2,454 PV

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2563 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 63

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2562

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2562

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2562

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2562

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2562

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2562

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

 (0.25MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 2562

 (0.16MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2562 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 2562

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 29 ต.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 29 ต.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. - 12 ต.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. - 8 ต.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 24 ก.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 14 ก.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561

 (0.16MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 14 ก.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2561

 (0.15MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 7 ก.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 2561

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. - 29 ส.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. - 14 ส.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2561

 (0.17MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. - 5 ส.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 10 - 23 ส.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2561

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. - 12 ก.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 16 - 19 มิ.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 16 - 19 มิ.ย. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 2561

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2561

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 28 เม.ย. - 7 พ.ค. 61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 2561

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 2561

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2560

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2560

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 3 - 30 พ.ย. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2560

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 9 พ.ย. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 3 พ.ย. - 15 พ.ย. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 9 พ.ย. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 18 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 18 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 18 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. - 16 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ต.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 16 ก.ย. - 10 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันอังคารที่ 17 ต.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงภัยเมื่อวันที่ 16 ก.ย. - 10 ต.ค. 60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 10 ต.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ตัดยอดข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 2560

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 1 ก.ย. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 ต.ค. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 1 ก.ย. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 1 ก.ย. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 1 ก.ย. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 30 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 30 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 30 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 30 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 21 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 21 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. ๒๕60

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 21 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. ๒๕60

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 5 ก.ค. - 15 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 5 ก.ค. - 15 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 5 ก.ค. - 15 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 18 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 8 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 15 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 8 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 11 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัส และพายุเซินกา) ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 8 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 8 ส.ค. ๒๕60

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 2 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 7 ส.ค. 2560

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 14 ก.ค. - 2 ส.ค. ๒๕60 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 4 ส.ค. 2560

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๙

 (0.05MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 (0.10MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

อรายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงาน สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่