ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมสุขอนามัยหอยสองฝาครั้งที่ 1 / 2563

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมสุขอนามัย.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พบปะพูดคุยกับชาวประมงจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่นำหอยลายจำนวน 700 กก. มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อจากระบบ Fisheriesshop

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 ชั่วโมง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พบปะพูดคุยกับชาวประมงจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่นำหอยลายจำนวน 7.. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2564

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 ชั่วโมง

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาต.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม VDO Conference ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์   3 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม VDO Conference ร่วมกับสำนักง.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาภาคประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลปี 2563 และระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD)

  # กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามประกาศ.. 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นปท.ตราด / ศปท.เขต ๑ (ระยอง) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

  # หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด   9 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นปท.ตราด / ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโทประจักษ์  สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือ.. 

จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

  # สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   6 อ่าน : 3 ชั่วโมง

11 กรกฎาคม 2563  นายวุฒิชัย พลหนองหลวง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้รับมอบหมายจากน.ส. รัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900