ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

  # สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  1 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 9 .. 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม  1 ชั่วโมง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย ออกตรวจ.. 

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  2 ชั่วโมง

     วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร.. 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563

  # หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์   14 อ่าน : 2 ชั่วโมง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 .. 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  # สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  2 ชั่วโมง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม .. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี   2 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุม.. 

นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม

  # สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  2 ชั่วโมง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900