ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   1 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าส.. 

ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจความสำคัญและขอการสนับสนุนการจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force กับผู้แทนกรมประมงมาเลเซีย

  # กองประมงต่างประเทศ  1 ชั่วโมง

ผู้แทนกรมประมงโดยที่ปรึกษากรมประมง นายชำนาญ พงษ์ศรีเดินทางประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจความสำคัญและขอการสนับสนุนการจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force ก.. 

โครงการ 5 ประสาน

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว   3 อ่าน : 2 ชั่วโมง

.. 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก และ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ พร้อมทั้งตรวจป้องกันเฝ้าระวังการกระทำความผิดช่วงกลางคืน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชา ณ จุด Choke Point ท่าเทียบเรือกัลปังหา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  2 ชั่วโมง

.. 

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   1 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสั.. 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาแมนเดอร์ ปลากระเบนน้ำจืด และปลาซักเกอร์ที่ขึ้นบัญชีพันธุ์หมายเลย 3 ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

  # กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต   4 อ่าน : 2 ชั่วโมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาแมนเดอร์ ปลากระเบนน้ำจืด และปลาซักเกอร์ที่ขึ้นบัญชีพันธุ์หมายเลย 3 ต้องขออนุญาตตามพระราชบั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900