ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  1 นาที

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.40 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กอ.. 

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/61 "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  3 นาที

14 มิถุนายน 2562 ข้าราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/61 "รุ่นเป็นเบ้า .. 

โครงการ "ผู้ว่า พาทำบุญ" เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล5" จังหวัดนครพนม

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม   2 อ่าน : 7 นาที

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. (ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) นายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธ.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้นำเข้า

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  9 นาที

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 38 กล่อง .. 

ปลูกป่าต้นไม้เศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม   4 อ่าน : 17 นาที

19/6/2562 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ร่วมปลูกป่าต้นไม้เศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส.. 

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม   6 อ่าน : 30 นาที

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ลำห้วย.. 

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  42 นาที

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หนองแวง หมู่ที่ 1,15 บ้านกลาง ต.โนตาล อ.ท่าอ.. 

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  52 นาที

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900