ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง  11 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้.. 

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก   4 อ่าน : 11 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562         เวลา 13.00 น. นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปร.. 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นำนโยบายกรมประมง "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจตรา ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ การเข้าออกของเรือประมง" วันนี้นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ...

  # ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  11 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นำนโยบายกรมประมง "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจตรา ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ การเข้าอ.. 

ตรวจแปลงเกษตรกร ที่ขอรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System)

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  12 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562         นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง   1 อ่าน : 12 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 3 ใบอนุญาต ประเภทหอยแครงมีชี.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบผิดกฏหมาย

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง   1 อ่าน : 12 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา14:50น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยตรวจสัมภ.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  12 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทลูกปลากระพงขาวมีชีวิต จำนวน .. 

สำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ จังหวัดนครนายก

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก   1 อ่าน : 12 ชั่วโมง

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562      นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครนายก ออกสำรวจวัดค.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900