ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   2 อ่าน : 3 ชั่วโมง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23:20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้า.. 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเขตประมงชายฝั่งจังหวัดตราด เรือตรวจประมงทะเล 322

  # หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด   3 อ่าน : 5 ชั่วโมง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม หั.. 

อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  5 ชั่วโมง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายเชาวลิต เพชรน้อย ประมงอำเภอปากพลี ออกบูธให้บริการประชาชน โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนาย.. 

มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย แก่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

  # สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  5 ชั่วโมง

วันที่ 21 ส.ค.2561 นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 2,000.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  6 ชั่วโมง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน .. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง   1 อ่าน : 6 ชั่วโมง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทหอยลายมีชีวิต.. 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 322

  # หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด  8 ชั่วโมง

วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖2 นปท.ตราด / ศปท.เขต๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900