ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  30 นาที

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการ.. 

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงาน วันที่ 23 มกราคม 2562

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี  39 นาที

ภาพข่าวสารด่านฯ แสดงผลการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ จุดผ่านแดนถ.. 

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคประมง) อำเภอท่าลี่

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  53 นาที

วันที่ 22 มกราคม 2562 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้มี.. 

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  59 นาที

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2462 นางสาวพิณผกา บุญโสภิณ  ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ออกติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโ.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง   2 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. เจ้าห.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  2 ชั่วโมง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา .. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  2 ชั่วโมง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 03.30 น. เจ้าห.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  3 ชั่วโมง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 01.00 น.เจ้าหน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900