ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   1 อ่าน : 3 ชั่วโมง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค.. 

ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด่านพรมแดนถาวรคลองลึก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว   1 อ่าน : 3 ชั่วโมง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ได้แก่ ปลาช่อน กุ้งฝอย ปลารากกล้วย ปลาแดง ปล.. 

ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว   1 อ่าน : 3 ชั่วโมง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ได้แก่ ปูอัด, หมึกปรุงสุกหั่นแว่น, เนื้อป.. 

เข้าร่วมจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  5 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ป.. 

ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team: OT )

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  6 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวงปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอเอราวัณ พร้อมส่วนราชการกระทรวงเ.. 

ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT)อำเภอเชียงคาน ครั้งที่1/2563

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  6 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอำเภอเชียงคาน ร่วม.. 

เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรมด้านประมงเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุงตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  6 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ    ประมงอำเภอด่านซ้าย ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอำเภอภ.. 

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  # สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  6 ชั่วโมง

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากา.. 

ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต

  # สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต   1 อ่าน : 6 ชั่วโมง

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 ภูเก็ต จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต เพ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900