ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง  2 ชั่วโมง

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เ.. 

ตรวจสอบการนำเข้า-ส่่งออกสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่างประเทศทั้งทางบกและทางเรือ

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  3 ชั่วโมง

.. 

Unit School ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  # กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ   10 อ่าน : 4 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการประชุมกลุ่ม [Un.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง   1 อ่าน : 4 ชั่วโมง

วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 เวลา .. 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม  5 ชั่วโมง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องตรวจสัมภาระผู้ผ่านแ.. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  5 ชั่วโมง

วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 เวลา .. 

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  5 ชั่วโมง

วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 เวลา .. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900