ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระยะสั้น (2-hour pre summit workshop) กับผู้แทนองค์กร Marine Stewardship Council (MSC)

   37 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระยะสั้น (2-hour pre summit workshop) กับผู้.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อ กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่.. 

เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

   101 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ –.. 

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

   67 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มขีดค.. 

ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ 

   73 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโรค.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

   83 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรร.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Larvi 2019"  

   73 อ่าน : 2 เดือน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ ครั้งที่ 1/2562 

   86 อ่าน : 2 เดือน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพา.. 

 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี 

   104 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900