นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

   48 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเก.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเอเชีย (Asian Aquaculture Conference 2018)

   38 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านกา.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม The 5th Meeting of the SUB Working Group on Fisheries Between Vietnam and Thailand

   46 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม The 5th Meeting of the SUB Working Group on Fisheries Between Vietnam and Thailand ก.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2562 

   58 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ค.. 

ประชุมติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2562 

   66 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงในรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรม.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย  

   70 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย และเป็นประธานการประ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมประมง เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Twenty – first Meeting of the Fisheries Consultative Group of the ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย 

   68 อ่าน : 1 เดือน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมประมง เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Twenty – first Meeting of the Fisheries Con.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ Marine Stewardship Concil Fisheries Standard (MSC Thailand Stakeholder Training)”  

   108 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักกา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900