ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

   58 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางอุมาพร พิมลบุตร นายอรุณชัย พุทธเจริญ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประ.. 

กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

   37 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน.. 

งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 

   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพร.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการฯ 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพุธ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แ.. 

กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา  

   99 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

   66 อ่าน : 3 สัปดาห์

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ .. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2561

   43 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญ.. 

ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ รองอธิบดีกรมประมง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของจังหวัดนครนายก 

   56 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โ.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรียนรู้ เตรียมพร้อม ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” 

   72 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรียนรู้ เตรียมพร้อม ซ้อ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900