ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำของชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน"

   24 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให.. 

ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Thailand)

   31 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยคว.. 

กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

   37 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามที่จะนำไปสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเกษตรกรผู้เพาะปลูก

   36 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามที่จะนำไปสัมภาษณ์เพื่อรับฟังค.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนของกรมประมงเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of Thailand-Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation)  

   62 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนของกร.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร 

   73 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนกรกฎา.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมสังเกตุสังการณ์ การจัดอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอสำโรง รุ่นที่ 1 จำนวน 230 ราย

   40 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 18 กรกรฏาคม  2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมสังเกตุสังการณ์ การจัดอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นท.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2

   30 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมว.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Oceans and Fisheries Partnership (SEAFDEC-USAID Oceans) 3rd Technical Working Group Planning Workshop

   42 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Oceans and Fisheries Partnership (SEAFDEC-USA.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900