การประชุมหารือเรื่อง การนำปลาตะพัดออกจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

   49 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประม.. 

3 หน่วย บูรณาการ ประมง เจ้าท่า สมาคมประมง ปูพรมลงตรวจการมีอยู่จริงของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบ ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ประเมินราคาค่าชดเชยชาวประมง 

   79 อ่าน : 1 เดือน

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน เปิ.. 

ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ผลกระทบหลังพายุปาบึกพัดกระหน่ำ  

   72 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิปดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ผลกระทบหลังพายุปาบึกพ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900