ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

   47 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธนาคารสินค้า.. 

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการด้านการประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 (ครั้งที่1/2562)

   49 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

   74 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา .. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 51 (The Fifty-first Meeting of the Council Southeast Asian Fisheries Development Center) 

   81 อ่าน : 2 เดือน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประช.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังน้ำลึกและกุ้งมังกรภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าเสรีในการลงทุน 

   101 อ่าน : 2 เดือน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและก.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น  

   99 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น โดยประชุมร่วมกับ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม เตรียมการท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการประมงแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFIC) Executive Commmittee (ExCo) ครั้งที่ 77 

   116 อ่าน : 2 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม เตรียมการท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิก.. 

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการและดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน 

   105 อ่าน : 2 เดือน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการและดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน .. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า 

   94 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในวันมาฆบูชา แด่พระอาจารย.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900