การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

   22 อ่าน : 1 วัน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัด.. 

การประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรดีเด่น ด้านการประมง ครั้งที่ 2/2561

   25 อ่าน : 2 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒  

   68 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประเทศกับผู้แทนจาก INFOFISH สมาคมกุ้งไทย และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประเทศกับผู้แ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

   45 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อง.. 

พิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2562และร่วมกันฟังธรรม จากหลวงปู่บุญมา คัมภีรธััมโม วัดป่าสิงห์พนมประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประมง 

   60 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม และ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา เข้.. 

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ ”เคลียร์คัด ชัดเจน”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 ในการร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นผลกระทบจากพายุปาบึก 

   60 อ่าน : 1 เดือน

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ ”เคลียร์คัด ชัดเจน”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 ในการร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นผลกระทบจากพายุปาบึก ตอน ก.. 

การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 4/2562 

   57 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการ.. 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2562 

   54 อ่าน : 1 เดือน

นศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900