นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการอาหารและยา 

   59 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. กรมประมง โดยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการอาห.. 

ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อประชุมหารือกับผู้แทนชาวบ้าน นักวิชาการ

   40 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉัน.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในภาคการประมง ในระหว่างช่วงการประชุม ครม.สัญจร ทั้ง 2 จังหวัด 

   122 อ่าน : 1 เดือน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ พื้นที่จังห.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   99 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน.. 

พิธีเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำพร้อมกับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5,600,000 ตัว  

   122 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และนายทว.. 

กรมประมงจัดการประชุมลงนาม Mimutes of meeting ระหว่างกรมประมงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed fish for Globel Market 

   125 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กรมประมงจัดการประชุมลงนาม Mimutes of meeting ระหว่างกรมประมงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ U.. 

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคการประมงแทนนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรม อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   158 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคการป.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมตลาดกรีนมาร์เก็ต และพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จากพื้นที่ต่างๆ 

   141 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมตลาดกรีนมาร์เก็ต และพูดคุยกับกลุ่มเกษต.. 

การประชุมโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtiof Nansen surveys in the Bay of Bengal, and on the management capacity development components of the programme 

   144 อ่าน : 3 เดือน

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtiof Nansen surveys in the .. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900