กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1

   37 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา  

   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา เพื่อพิจารณาถึงแหล่งหอยสองฝาที่จับจา.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศและกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขรถ่ายสัตว์น้ำ ได้เดินทางไปหารือข้อกำหนดการเข้าไปทำประมงในน่านน้ำของปาปัวนิวกินีของเรือประมงไทย  

   76 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศและกองควบคุมการ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมประมง และ DAWR ของประเทศออสเตรเลีย

   46 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมประมง และ DAWR ของประเทศออสเตรเลีย ภายใต้กรอบภาคีความตกล.. 

ผู้แทน FAO ขอเข้าหารือกับกรมประมงโดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นตัวแทนในการหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆ  

   68 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้แทน FAO ขอเข้าหารือกับกรมประมงโดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นตัวแทนในการหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆ ระหว่.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำประกันภัยภาคประมง

   43 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำประกันภัยภาคประมง ณ อาคารจุฬาภรณ์.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ ผู้แทนสำนักงานประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

   64 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ ผู้แทน.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือสรุปผลมาตรการการปิดอ่าวไทยตอนกลาง อ่าวฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 

   67 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือสรุปผลมาตรการการปิดอ่าวไทยตอนกลาง อ่าวฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย .. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

   64 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในประเด็นเรื่อง กรมประมงปลดล็อคใบเหลือง ณ ห้องประชุม ยี่สก กร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900