นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

   28 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลา.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานกรมประมง 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอ.. 

การประชุมการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

   97 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที่ 4-4/2561  

   64 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมหารือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) 

   76 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมหารือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ในเรื.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์ผู้แทนจาก Oxford Business Group ในการจัดทำนิตยสาร The Report: Thailand 2019 

   65 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์ผู้แทนจาก Oxf.. 

นายอดิศร พรหมเทพ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Day for the Ocean

   49 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายอดิศร พรหมเทพ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Day for the Ocean วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอ vol.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล  

   66 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900