ประมงเมืองคอนโชว์ผลงานฟื้นทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ จับมือประมงพื้นบ้านร่วมกันทำซั้งเชือก – กระโจมบ้านปลา

   11 อ่าน : 15 ชั่วโมง

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำร่วมจัดทำเขตอนุรักษ์และบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนเป็.. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการควบคุมเรือประมง (Daily Brief)

   48 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   69 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหา.. 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง นำคณะผู้แทนชาวประมงและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน Seafood Expo Global 2019  

   81 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง นำคณะผู้แทนชาวประมงและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน Seafood Expo Global 201.. 

กรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   47 อ่าน : 2 สัปดาห์

ด้วยพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี .. 

รัฐบาลมอบเกียรติบัตร-เข็มเกียรติคุณ แก่ชาวประมง NGO เอกชน ภาครัฐ ร่วมปลดล็อคประมงไอยูยู 

   159 อ่าน : 3 สัปดาห์

“บิ๊กตู่” ปลื้มประมงปลดใบเหลือง IUU จัดพิธีมอบใบประกาศ และเข็มเกียรติคุณ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวประมง 
ภาคประชาสังคม ภาคเอก.. 

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  

   63 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าท.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 3/2562 

   54 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900