ออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮอน ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ร่วมออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮอน ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

   33 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสั.. 

ออกตรวจเยี่ยมพบปะตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่นในการประสานงานโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ประจำปี 2562

   38 อ่าน : 3 วัน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. 

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   62 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายคมสัน จำรูญพงษ.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลาในการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการนโยบายกรมประม

   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

   14 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.07น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัต.. 

ติดตามเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ของปีงบประมาณ 2561

   21 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง ประมงอำเภอรัตนบุรี เข้าติดตามเกษต.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปลาปากคมแช่เย็น ปูม้าแช่เย็น และปลาทรายแช่เย็น จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

   22 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว.. 

ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

   28 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900