เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา

   24 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมป.. 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากประเทศเมียนมา

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมป.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่แหล่งน้ำหนองก่าน - สุขสำราญ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ 

   89 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์.. 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา 

   59 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ.. 

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน

   30 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพแล.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

   37 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุม.. 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น

   24 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค.. 

ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบถุงพระราชทาน โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  

   73 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองค.. 

ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หนองก่าน-สุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  

   61 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน กอง.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900