ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 45 คน

   37 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ได้มอบหมายให้ นายกรัณย์ วนิชาชีวะ นักวิชาการประมงปฏิ.. 

ประมงอำเภอหล่มเก่า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน โครงการขยายผลเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ณ วัดโพธิ์เย็น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

   27 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 นายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอหล่มเก่า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน โครงการขยายผลเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. 

ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบอ. กำหนดแนวทางการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามมติ ครม . 

   75 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอรุณ เจริญสุข ประมงอำเภอพระพุทธบาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กบอ. กำหนดแนวทางการสนับสนุนโครงการป้องกันแ.. 

ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6,228,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

   71 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6,228,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ

   49 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.20 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นัก.. 

การเปิดตัวเรือประมงต้นแบบลำแรก “ ตามโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทุนแรงที่เหมาะสม ”  

   146 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือประมง น.ลาภประเสริฐ 8.. 

คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านประมง นำโดยผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง นายบัญชา สุขเเก้ว พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเข้าตรวจประเมิน “แปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง จังหวัดเลย”  

   62 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านประมง นำโดยผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง นายบัญชา สุขเเก้ว พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นท.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ ประตูระบายน้ำคลองทุ่งกระเหรี่ยง และคลองขุนแก้ว ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

   78 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อ.. 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมการให้บริการคลินิกประมง ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 

   57 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี, นายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ, นางอรุณ เจริญสุข ประมงอำเภอพระพุทธบาท และเจ้าหน้าท.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900