บรรยาย "หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

   52 อ่าน : 1 วัน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ร่วมวิทยากรบรรยาย "หลักสู.. 

ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำของชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน"

   24 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให.. 

เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมาบริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากและท่าข้ามแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเ.. 

เจ้าหน้าที่ตรวจร่วมตาม แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2561

   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง.. 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 500,000 ตัว

   36 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีป.. 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

   26 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม วาระผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 นางสาวสุวิมล .. 

ทำการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเท.. 

ตรวจสอบสินค้าลูกพันธุ์สัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ

   37 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 07.50 น.นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักว.. 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลากระดี่ กุ้งฝอย ปลาหลด เป็นต้น สินค้าประมงส่งออกได้แก่ ปลาดุก ปลานิล หมึกกล้วย ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ เป็นต้น

   37 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลากระดี่ กุ้งฝอย ปลาหลด เป็นต้น สินค้าประม.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900