A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: create_date

Filename: dof_file/all_activity2.php

Line Number: 455

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองวังปลาดุก บริเวหลังศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ 5 บ้านวังปลาดุก ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

  48 ปี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอพรหมพิราม และผู้นำท้องถิ.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ามาจากประเทศเมียนมา ได้แก่ หอยแครงมีชีวิต และตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทสเมียนมา ได้แก่ ลูกกุ้งขาวแวนนาไมมีชีวิต ระยะโพสลาวา  

   57 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายคะเณ สุขเกื้อ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น.. 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-30 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช บนมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-30 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.. 

กิจกรรม

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมจัดกิ.. 

ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรอำเภอสีชมพู

   38 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาแก่เ.. 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมงได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ามาจากประเทศเมียนมา

   39 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุ.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา บริเวณจุด Choke point ชื่อเรือ SEIN PHYO AUNG-18

   48 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปลากะตักแช่เย็น และหอยแครงมีชีวิต ปูม้าแช่เย็น และปลาสำลีแช่เย็น จากประเทศเมียนมา

   40 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการส่งออก ปลาดุกแช่เย็น ลูกปลากะพงขาวมีชีวิต ไปยังประเทศเมียนมา 

   56 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900