ทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

   6 อ่าน : 4 ชั่วโมง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก จัดพิธีปล่อยพั.. 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 (พันธุ์ปลายี่สก ปลานวลจันทร์และปลาตะเพียน) แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 81 ราย ๆ ละ 840 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

   23 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับ เกษตรอำเภอน้ำยืน และเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิตโ.. 

จัดนิทรรศการด้านการประมงให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำจืด "ฤดูน้ำแดง" ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ฤดูปลาวางไข่) พร้อมนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ได้มอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชุน เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคและสร้างรายได้ในชุมชน

   37 อ่าน : 4 วัน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม .. 

นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจติดตามเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้านการประมง) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจติดตามเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้าน.. 

กรมประมงขอรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)ได้ทำการจับกุมเรืออวนลาก (แผ่นตะเฆ่) ขนาดเล็กที่กระทำความผิดตาม พรก. ประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตในการทำประมง ในเขตทะเลชายฝั่ง ต. แหลมสน อ.ละงู จ. สตูล โดยนำเรือมาปิดล้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตร่องน้ำปากบาราเพื่อให้ปล่อยตัวผู้กระทำผิด  

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วย พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.กอ.รมน จังหวั.. 

ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ

   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น.  นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองก.. 

ตรวจสอบเฝ้าระวังรถสินค้าอื่นๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงที่ผิดกฏหมาย

   46 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสินค้าประมงที่ส่งออก ได้แก่ ปลานิล ปลาสวาย ปลาชะโด ปลาเล่ง ไข่ปลาเล่ง กุ้งขาว ห.. 

ร่วมเปิดโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ "ไร่ครึ่งพอเพียง" ณ องค์การบริการส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแาชีพด้านการประมง นางอรุณ เจริญสุข ประ.. 

วิทยากรอบรมประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในหลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบครัวเรือน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20ราย

   23 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชาติตระการ ให้เกียรติ นางสาวจิราพร ธีระกูล ประมงอำเภอชาติตระการ ไปเป็นวิทยากรอ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900