กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   13 อ่าน : 16 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช.. 

กรมประมงร่วมกับจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

   51 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่  15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. กรมประมงร่วมกับจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ.. 

ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดในข้อกล่าวหาทำการประมงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง

   22 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางอรสา เซ็มมะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้.. 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท่าน้ำวัดไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   65 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี.. 

ออกติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชังบก ณ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม

   34 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุดมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออก.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ

   31 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 07.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักวิชากา.. 

เจ้าหน้าที่ด่าน ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไป สปป.ลาว ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

   45 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.20 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักว.. 

ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในงานพิธีครั้งนี้ จำนวน 25,620 ตัว ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

   31 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) ท่าน ผอ.สุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) พร้อมข้าราชการ แ.. 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดเก็บขยะมูลฝอย ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

   47 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 นายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ แล.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900