ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างความเข้าใจในการสร้างอาหารธรรมชาติและมอบพืชน้ำ แหนเป็ด แหนแดง (อาหารธรรมชาติ)ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563  

   117 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประม.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)  

   88 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.35 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสั.. 

แจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี 

   103 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายภัค.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) 

   96 อ่าน : 3 เดือน

วันที่ 8 เมษายน 2563 2563 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค.. 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการบริหารระบบการขายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM  

   129 อ่าน : 3 เดือน

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการบริหารระบบการขายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM จากสำนักงานปร.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) 

   95 อ่าน : 3 เดือน

วันที่ 1 เมษายน 2563 2563 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค.. 

 

   117 อ่าน : 1 ปี

.. 

 

   85 อ่าน : 1 ปี

.. 

 

   93 อ่าน : 1 ปี

.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900