การประชุม การติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   36 อ่าน : 3 วัน

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน.. 

กิจกรรมพบปะ 5 ประสาน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเสาไห้ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

   23 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัญชัย คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเกษตร.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

   48 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการ.. 

กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร 

   51 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรสาคร.. 

นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   28 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญของร.. 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

   29 อ่าน : 2 สัปดาห์

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโล.. 

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงเขตพื้นที่1 จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น" ประจำปีงบประมาณ 2562

   44 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงเขตพื้นที่1 จัดการฝึกอบรม เพื่.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเบื้องต้น

   41 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.06 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค.. 

ปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ลงใน โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

   46 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาติดตาม และขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปล่.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900