ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

   18 อ่าน : 3 วัน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นางสาวอมรลักษณ์ บุญเหลือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้ง จำนวน 700,000 ตัว ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

   36 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้ง จำนวน 700,000 ตัว ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า เ.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรอง การจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเบื้องต้น

   39 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย.. 

ออกควบคุมเฝ้าระวังการ ทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด อ่างเก็บน้ำลำจังหัน และอ่างเก็บ น้ำลำปะเทีย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ออกปฏิบัติงาน ออกควบคุมเฝ้าระวังการ
ทำการประมงพื้นที.. 

ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ที่ 9 ตำบล แม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

   37 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมออ.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา บริเวณจุด Choke point สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า 

   57 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา บริเวณจุด Choke point สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า  

   59 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ.. 

เชิญเกษตรกรและผู้ประกอบการสาหร่ายพวงองุ่น ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การรักษาคุณภาพและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า ของสาหร่ายพวงองุ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  

   57 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี นายประพัฒน์ กอ.. 

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) ได้นำพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 50 ถุง และเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงมาแจกให้ประชาชนในพื้นที่นำไปใช้

   45 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายคนึง คมขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติราชการแทนประมงจังหวัดฉะเชิงเ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900