นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

   13 อ่าน : 4 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้คว.. 

ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหากองดินจากการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

   43 อ่าน : 2 วัน

มื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายอดิศร พร้อมเทพ อธ.. 

ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา

   47 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการใน
จังหวัดพะเยา เพื่อติ.. 

พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา

   42 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกร.. 

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง

   26 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) เพื่อต.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์นำ้แบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2562

   17 อ่าน : 3 วัน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุน.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

   37 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เ.. 

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่วิจัยจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด สาธารณรัฐประชาชนจีน

   40 อ่าน : 4 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่วิจัยจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด สถาบันวิทยาศาสตร์กา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900