ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563

   7 อ่าน : 11 ชั่วโมง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้.. 

นายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนของคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน ( technical workshop on the decelopment on an asean general fisheries policy feasibility study)

   42 อ่าน : 17 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
นายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของปร.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าแนะนำเพื่อการบริโภคสำหรับจำหน่ายใน Fisheries shop

   10 อ่าน : 17 ชั่วโมง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทา.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซนเตอร์ เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ภายใต้ชื่องาน “มากินกุ้งกัน”

   5 อ่าน : 17 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 เวลา 09.30 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทน.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

   23 อ่าน : 1 วัน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได.. 

กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

   35 อ่าน : 2 วัน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนจากฤดูร้อนย่างเข้าสู่ฤดูฝน โดยในหลายพื้.. 

20 พ.ค. ดีเดย์ปล่อยเรือ “ทรัพย์ดาวประมง 5” ออกทำประมงพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)

   26 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย
มีศักดิ์ ภักดีคง อธิ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900