ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 19/2562

   15 อ่าน : 21 ชั่วโมง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจ่ายค่าชดเชย.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ the 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in partnership with the EU ครั้งที่ 2

   25 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ the 2nd ASEAN Meeting on C.. 

ช่วงต้นหนาว อุณหภูมิลดต่ำ สภาพอากาศแปรปรวน ประมงเตือน ระวัง ! ปลาป่วย ?กรมประมง หวั่นอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือนเกษตรกรระมัดระวัง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางป้องกันควบคุมโรคแก่เกษตรกร

   27 อ่าน : 1 วัน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน มีอากาศที่หนาวเย็นลง แต่บางพื้นที่ก็ยังมีฝน.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหน้าที่โฆษกกรมประมง เพื่อหารือถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ แผนประชาสัมพันธ์กรมประมง ประจำปี 2563

   19 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นา.. 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปูม้า จำนวน 1,900,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชการที่ 9

   20 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม 12 นาย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยทัก.. 

“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

   26 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนาวาเอกจิระ มิตรดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จังหวัด.. 

ณ ท้องสนามหลวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

   26 อ่าน : 2 วัน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท้องสนามหลวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมพิธีถวายพ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) เพื่อติดตามการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

   38 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) เพื่อติดตามการขอรับหนังสือรับรอง.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางการหาปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ เพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   30 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางการหาปริมาณการใช.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900