ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 2/2561

   12 อ่าน : 16 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแห.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

   28 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลา.. 

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

   32 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขนส่งสัตว์น้ำสวยงาม ด้.. 

กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในแหล่งนำ้ธรรมชาติเขตพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   38 อ่าน : 4 วัน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ. สถานีโทรทัศน์ Thai Pbs เวลา 14.05 น. กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายก.. 

 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

   48 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเก.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการประมง ระหว่าง กรมประมงและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการประมง ระหว.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเอเชีย (Asian Aquaculture Conference 2018)

   38 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านกา.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานกรมประมง 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900