ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการควบคุมเรือประมง (Daily Brief)

   48 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เ.. 

นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน NBT World รายการ Thailand Today ในประเด็นปลากัดไทย เป็นสัตว์นำ้ประจำชาติ

   28 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00น. ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนา.. 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

   39 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ที่สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศกการาม สาขา 2) จังหวัดปทุมธานี นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตร.. 

ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาคเหนือ) 

   52 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง พร้อมด้วยนายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการ.. 

กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ (16.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   69 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหา.. 

นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3

   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมงานคลิ.. 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เ.. 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงจัดประชุมทางไกล Conference ประจำสัปดาห์

   26 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมทางไกล  Conference ประจำสัปดาห์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่ประจำอยู่.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900