นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

   24 อ่าน : 19 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบกรมประมง ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรร.. 

กรมประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ “Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” เป็นกิจกรรม DIY ทำถุงอวนใส่ขยะจากอวนที่เหลือใช้ของเครื่องมือทำการประมง

   32 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. กรมประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ “Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโ.. 

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานประกาศผลการนำเรือออกนอกระบบรับและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1/2562

   23 อ่าน : 1 วัน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานประกาศผลการนำเรือออกนอกระบบรับแล.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 51 (The Fifty-first Meeting of the Council Southeast Asian Fisheries Development Center)

   31 อ่าน : 2 วัน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประช.. 

นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 3

   36 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมกองฯ ครั้งที.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังน้ำลึกและกุ้งมังกรภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าเสรีในการลงทุน

   49 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและก.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์คณะผู้ช่วยงานวิจัยจาก Praxis Labs

   36 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์คณะผู้ช่วยงานว.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับผู้เเทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมหารือมุมมองในการพัฒนาการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   32 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับผู้เเทนจากสถ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

   38 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900