ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านของไทย

   12 อ่าน : 6 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านข.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล ครั้งที่ 6-2/2562

   17 อ่าน : 9 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ.. 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายเขมชาติ จิวประสาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก และภาคกลาง

   17 อ่าน : 11 ชั่วโมง

กองตรวจการประมงจัดฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เดอะเกรซ.. 

ณ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ กรมประมงได้นำคณะผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังกิจกรรมการทำประมง หรือ IMCS จากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

   14 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา 10.00 น. ณ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ กรมประมงได้นำคณะผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการต.. 

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร

   16 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพร.. 

ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร

   19 อ่าน : 1 วัน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรสาคร ตรว.. 

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ (The Global Fisheries Enforcement Training Workshop : the 6th GFETW)

   37 อ่าน : 3 วัน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ.. 

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

   47 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัด.. 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานของกรมประมงสู่การเป็นองค์การ 4.0

   36 อ่าน : 6 วัน

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานของกรมประมงสู่การเป็.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900