กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 93” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562”

   23 อ่าน : 7 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 93” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำป.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจปลาตะพัด

   49 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจปลาตะพัด เพื่อพิจารณาถึงการลดขั้นตอนของเ.. 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงของประเทศไทย

   39 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการ.. 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ด้านการประมง ประจำปี 2562 

   51 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 18 กันยายน 2562 กรมประมง โดยกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ด้านการประมง ประจ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกรมประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (APEC)

   46 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกรมประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (AP.. 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมรับฟังการแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่งในประเทศไทย "Introduction to thailand Offshore Marine Culture" จาก USSEC  

   62 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมรับฟังการแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่งในประเทศไทย "Introduction to th.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ครั้งที่ 16/2562

   48 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจ่ายค่า.. 

เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความอดทนเข้มแข็งและชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำของแผ่นดิน... อธิบดีกรมประมง กล่าว 

   66 อ่าน : 5 วัน

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายณพงศ์ สาริการินทร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชั.. 

บูรณาการจับกุมเรือ IUU ในน่านน้ำไทย กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันจับกุมเรือชื่อ UTHAIWAN สัญชาติแคมมารูน ตามที่แสดงในระบบรายงานตนอัตโนมัติ (AIS – Automatic identification System) 

   146 อ่าน : 5 วัน

บูรณาการจับกุมเรือ IUU ในน่านน้ำไทย

กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันจับกุมเรือชื่อ UTHAIWAN สัญชาติแคมมารูน ตามที่แสดงในระบบร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900