ประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อเรือและเจ้าของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบระยะเร่งด่วน จำนวน 305 ลำ 

   2,515 อ่าน : 1 สัปดาห์

ประกาศประชาสัมพันธ์  รายชื่อเรือและเจ้าของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบระยะเร่งด่วน จำนวน 305 ลำ (

ประมง...เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้แล้งหนัก เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือน...เกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ 

   216 อ่าน : 1 สัปดาห์

กรมประมง..เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้สถานการณ์แล้งรุนแรงและยาวนาน เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะเกษตรกรควรเฝ้าระวัง หมั่.. 

กรมประมงแจงประเด็นเดือดโลกโซเชียล“กระเบนนก” ย้ำไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรช่วยกันอนุรักษ์มากกว่านำมาบริโภค 

   85 อ่าน : 2 สัปดาห์

กรมประมงแจงประเด็นเดือดโลกโซเชียล“กระเบนนก”
ย้ำไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรช่วยกันอนุรักษ์มากกว่านำมาบริโภค
----------------------.. 

“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู่เวทีสากล 

   91 อ่าน : 1 เดือน

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 หรือ 
The G.. 

กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" 

   82 อ่าน : 1 เดือน

ห้องสมุดกรมประมง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมประมงทุกท่าน เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดในกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library .. 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

   82 อ่าน : 1 เดือน

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

   47 อ่าน : 2 เดือน

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (รายล.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900