ขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ปี 2562

   20 อ่าน : 17 ชั่วโมง

การสมัครรับเลือกตั.. 

กรมประมงแจงโครงการ “นำเรือประมงออกนอกระบบ”

   20 อ่าน : 21 ชั่วโมง

จากสภาพปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากการทำการประมงหรือการลงแรงประมงที่มากเกินกว่าที่ขีดความสามารถในการผลิตของท้องทะเลไทยที่มีกันมายาวนา.. 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

   84 อ่าน : 5 วัน

ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์นำลิงค์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..)&nb.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

   35 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั.. 

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานฤดูหนาวครั้งที่ 2  

   65 อ่าน : 5 วัน

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโ.. 

โปรเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ  

   182 อ่าน : 1 สัปดาห์

1.การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือ 1

กรมประมง...เปิดอบรมฟรี ! หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล” 

   184 อ่าน : 3 สัปดาห์

กรมประมง เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล” ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเ.. 

กรมประมง แจงด่วน !! ไม่มีนโยบายขอเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรายงานพิเศษแต่อย่างใด 

   87 อ่าน : 1 เดือน

กรมประมง แจงด่วน !!
ไม่มีนโยบายขอเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรายงานพิเศษแต่อย่างใด

กรมประมง แจงว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างทำหนังสือถึงผู้ปร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900