กรมประมง กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ”

   35 อ่าน : 2 วัน

กรมประมง เปิดอบรม หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. .. 

ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดกรมประมง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 

   64 อ่าน : 3 วัน

 

ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดกรมประมง.. 

แจงมาตรการรัฐรับซื้อเรือคืน มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร 

   79 อ่าน : 2 สัปดาห์

จากกรณีที่ประธานสมาคมรักษ์ทะเลไทยนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า มาตรการซื้อเรือประมงคืนของรัฐบาลไม่ได้ทำให้อวนลากหมดไปจากประเทศไทย โดยจำนวนเรือที่มีการ.. 

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   168 อ่าน : 3 สัปดาห์

แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (

กรมประมงแจงข้อเรียกร้อง หลังชาวประมงขู่งดจับปลาเตรียมตบเท้าเข้าทำเนียบ 

   156 อ่าน : 3 สัปดาห์

ประมงแปลงใหญ่บางเสาธง เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว แบบผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นด้วยผลผลิตที่หลากหลาย 

   86 อ่าน : 3 สัปดาห์

กรมประมงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลานิลกุ้งขาวบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง โดยส่งเส.. 

้ลิงค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0”  

   251 อ่าน : 1 เดือน

ตอนที่ 1 รวมกลุ่มแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด เพิ่มช่องทางขาย
ออกอากาศวันที่ 10  พฤษภาคม 2561(

1 ก.ย.- 29 พ.ย.นี้ เตรียมเอกสารให้พร้อม !! กรมประมงเตรียมเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด หลังถูกประกาศขึ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 

   96 อ่าน : 1 เดือน

จากสถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิดมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกทำลายและบางชนิดถูกล่าจากความต้องการของมนุษย์ จ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900