ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน มติรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563  

   131 อ่าน : 1 เดือน

จากการที่หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยและพึงพอใจต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของร.. 

มาแล้วๆ ถูกและดีมีอยู่ที่กรมประมง ใครที่ติดใจรอกินกุ้งทะเล ปลากะพงสดๆ คุณภาพดี เสริมโอเมก้า ส่งตรงจากฟาร์ม เชิญมาสั่งกันได้เลยค่ะ 

   115 อ่าน : 1 เดือน

มาแล้วๆ ????

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน  

   72 อ่าน : 1 เดือน

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน  .. 

มติคณะรัฐมนตรี 15 เมษายน 2563 

   155 อ่าน : 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี 15 เมษายน 2563

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ.. 

#กรมประมง..ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

   98 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 กรมประมงเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 201.. 

เว้นระยะห่างทางสังคม แต่ยืนหยัดคุณภาพในการให้บริการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมประมง เปลี่ยนแปลงการให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านประมง ณ ที่ทำการกลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ 

   79 อ่าน : 1 เดือน

เว้นระยะห่างทางสังคม แต่ยืนหยัดคุณภาพในการให้บริการ ??
.. 

มติรัฐมนตรี 7 เมษายน 2563 

   212 อ่าน : 1 เดือน

วันนี้ (7 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900