“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู่เวทีสากล

   47 อ่าน : 1 สัปดาห์

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 หรือ 
The G.. 

กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" 

   52 อ่าน : 3 สัปดาห์

ห้องสมุดกรมประมง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมประมงทุกท่าน เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดในกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library .. 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

   61 อ่าน : 3 สัปดาห์

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

   42 อ่าน : 1 เดือน

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (รายล.. 

3 หน่วย บูรณาการ ประมง เจ้าท่า สมาคมประมง ปูพรมลงตรวจการมีอยู่จริงของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบ ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ประเมินราคาค่าชดเชยชาวประมง 

   86 อ่าน : 1 เดือน

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน เปิ.. 

สินค้าประมงไทยส่อรุ่งรับปีใหม่ ผู้นำเข้าประมงไทยยุโรปขานรับ...หลังไทยได้ใบเขียว “บิ๊กฉัตร” ยันผู้นำเข้ากลุ่มยุโรปเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยปลอดไอยูยู มั่นใจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การทำประมงไทยปลอดไอยูยูและการค้ามนุษย์ คาดสะท้อนต่อการนำเข้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

   104 อ่าน : 1 เดือน

 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้นำเข้าสินค้าประมงไทยในทวีปยุโ.. 

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ ”เคลียร์คัด ชัดเจน”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 ในการร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นผลกระทบจากพายุปาบึก 

   66 อ่าน : 1 เดือน

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ ”เคลียร์คัด ชัดเจน”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 ในการร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นผลกระทบจากพายุปาบึก ตอน ก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900