ประมงนครศรีธรรมราช ดันเลี้ยงกบส่งฮ่องกง/เวียดนาม !!

   38 อ่าน : 2 วัน

ประมงนครศรีธรรมราช ดันเลี้ยงกบส่งฮ่องกง/เวียดนาม !!
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงกบวิสาหกิจชุมชนฟาร์มพอเพ.. 

เข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์นำ้ประจำชาติ” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 170,000 บาท  

   72 อ่าน : 2 วัน

กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้หัวข้อ &l.. 

กรมประมง..แจงหาทางออก ม.57 แก้วิกฤต “ปลาทูอ่าวไทย” คำนึง ทรัพยากร - ปากท้อง ต้องสมดุลกัน 

   107 อ่าน : 2 สัปดาห์

กรมประมง..แจงหาทางออก ม.57 แก้วิกฤต “ปลาทูอ่าวไทย” คำนึง ทรัพยากร - ปากท้อง ต้องสมดุลกัน

? จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวในโซ.. 

ประมง…จัดทีมเดินสายรับฟังความคิดเห็นชาวประมง พร้อมรับข้อเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย 

   65 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำน.. 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 

   714 อ่าน : 3 สัปดาห์

ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 
หัวข้อ "ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น้ำประจ.. 

กรมประมง….รุก ! ติดอาวุธทางปัญญาเสริมความรู้ ผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรทั่วประเทศ

   45 อ่าน : 3 สัปดาห์

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้างกันมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทย ประเทศผู้เป็นหนึ่งฐานการผลิตสินค้า.. 

บทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง 

   75 อ่าน : 4 สัปดาห์

ตามหนังสือคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ฯ ที่ กขป. ๕/๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการขับเคลื่อ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900