ประมงเมืองคอนโชว์ผลงานฟื้นทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ จับมือประมงพื้นบ้านร่วมกันทำซั้งเชือก – กระโจมบ้านปลา

   11 อ่าน : 15 ชั่วโมง

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำร่วมจัดทำเขตอนุรักษ์และบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนเป็.. 

กรมประมง ปรับกระชับพื้นที่ - เวลา “ฤดูน้ำแดง 62” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดในฤดูมีไข่ เหตุ..คาดฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ 

   65 อ่าน : 1 สัปดาห์

 กรมประมง เตรียมบังคับใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทั่วประเทศ ประจำปี 2562 นี้ (ฤดูน้ำแดง) ตามประกาศกรมประมง .. 

กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ  

   271 อ่าน : 1 สัปดาห์

กรมประมง ขอเชิญส่ง.. 

เกษตรกรดีเด่นด้านประมง 5 สาขา เตรียมรับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 

   81 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบ.. 

ประชาสัมพันธ์ เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 

   101 อ่าน : 2 สัปดาห์

ประชาสัมพันธ์ เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน.. 

กรมประมง..เปิดรับสมัคร “Observer on Board” อบรมฟรีทำงานบนเรือ ค่าจ้าง 2,100 บาท/วัน 

   93 อ่าน : 2 สัปดาห์

กรมประมง..เปิดรับสมัคร “Observer on Board” อบรมฟรีทำงานบนเรือ ค่าจ้าง 2,100 บาท/วัน

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี.. 

ก.เกษตรฯ ประกาศเพิ่มชื่อโรค SHIV และ EHP ภายใต้ พรบ.โรคระบาดสัตว์ฯ ภาครัฐเฝ้าระวังนำเข้าเข้มข้น หวั่น ! ซ้ำรอย EMS 

   54 อ่าน : 3 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้โรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกุ้ง&nb.. 

ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019 

   179 อ่าน : 1 เดือน

ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019  (


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900