แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   75 อ่าน : 1 สัปดาห์

ประกาศกองควบคุมการค้าและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็.. 

การประชุม The Indian Ocean : Defining Our Future ณ Temple Trees, Colombo ประเทศศรีลังกา ตามคำเชิญของรัฐบาลศรีลังกา 

  # ข่าวกิจกรรม   78 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวัง.. 

กรมประมงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

  # ข่าวกิจกรรม   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 กรมประมงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการส.. 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-30 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช บนมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

  # ข่าวภูมิภาค   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ อายุ 10-15 วัน และ 25-30 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

  # ข่าวกิจกรรม   39 อ่าน : 1 สัปดาห์

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื.. 

กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ 

  # ข่าวกิจกรรม   60 อ่าน : 1 สัปดาห์

กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 กรมประมงโดย ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุ.. 

กิจกรรม

  # ข่าวภูมิภาค   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมจัดกิ.. 

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เรื่องโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงครั้งที่ 1/2562 

  # ข่าวกิจกรรม   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง  เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference จ.. 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2561

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   5 อ่าน : 1 สัปดาห์

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจา.. 

*ประชาสัมพันธ์ ปิดระบบ* 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   85 อ่าน : 1 สัปดาห์

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมปร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900