กิจกรรมพบปะ 5 ประสาน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเสาไห้ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

  # ข่าวภูมิภาค   19 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัญชัย คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเกษตร.. 

กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1

  # ข่าวกิจกรรม   37 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประ.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

  # ข่าวกิจกรรม   21 อ่าน : 3 วัน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด และ.. 

นางพิศมัย สมสืบ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Intensive Technology Transfer for Giant  Butter Catfish Culture

  # ข่าวกิจกรรม   27 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางพิศมัย สมสืบ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Intensive Technology T.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

  # ข่าวภูมิภาค   36 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการ.. 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

  # ข่าวกิจกรรม   30 อ่าน : 4 วัน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในหั.. 

การประชุมการจัดทำแผน/โครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก IUU  

  # ข่าวกิจกรรม   63 อ่าน : 5 วัน

การประชุมการจัดทำแผน/โครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก IUU ในเมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาส.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา  

  # ข่าวกิจกรรม   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา เพื่อพิจารณาถึงแหล่งหอยสองฝาที่จับจา.. 

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ เป็นประธานร่วมกับนางลักขณา ตั้งจิตนบ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMR เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าปลากัด ในงาน Interpets 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 ณ Tokyo Big Sight, East hall 7 ประเทศญี่ปุ่น

  # ข่าวกิจกรรม   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 9.00 น. ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ เป็นประธานร.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒  

  # ข่าวกิจกรรม   68 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900