การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   77 อ่าน : 4 วัน

ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์นำลิงค์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..)&nb.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   34 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั.. 

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานฤดูหนาวครั้งที่ 2  

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   61 อ่าน : 4 วัน

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโ.. 

 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

  # ข่าวกิจกรรม   47 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเก.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการประมง ระหว่าง กรมประมงและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

  # ข่าวกิจกรรม   35 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการประมง ระหว.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้ง จำนวน 700,000 ตัว ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

  # ข่าวภูมิภาค   36 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้ง จำนวน 700,000 ตัว ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า เ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเอเชีย (Asian Aquaculture Conference 2018)

  # ข่าวกิจกรรม   38 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านกา.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรอง การจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเบื้องต้น

  # ข่าวภูมิภาค   39 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานกรมประมง 

  # ข่าวกิจกรรม   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบอ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900