“อลงกรณ์”ลุยด่านระนองกำชับคุมเข้มสัตว์น้ำต่างชาติทะลักเข้าไทยแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำในประเทศไทย 

  # ข่าวกิจกรรม   51 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสห.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  # ข่าวกิจกรรม   42 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการวิ.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายรองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  # ข่าวกิจกรรม   42 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้.. 

กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2

  # ข่าวกิจกรรม   32 อ่าน : 4 วัน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเ.. 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน

  # ข่าวกิจกรรม   46 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน พู.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนประมงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  # ข่าวกิจกรรม   47 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการปร.. 

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

  # ข่าวกิจกรรม   31 อ่าน : 5 วัน

 วันที่ 22 มกราคม 2563

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 สำนักงานเขตบางขุ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี 

  # ข่าวกิจกรรม   57 อ่าน : 6 วัน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะทักทายกับเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียน.. 

กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

  # ข่าวกิจกรรม   44 อ่าน : 6 วัน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900