กรมประมงชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดัน “กะพงขาว” บินจนติดลมบน ป้อนออร์เดอร์สู่ครัวการบินไทยได้อย่างต่อเนื่อง

  # ข่าวกิจกรรม   25 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  กรมประมงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย .. 

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  # ข่าวกิจกรรม   45 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง.. 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดองที่มีคุณภาพและผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลมหมวลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

  # ข่าวภูมิภาค   21 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้เชี่ยวชาญ.. 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

  # ข่าวภูมิภาค   26 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าส.. 

พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  # ข่าวกิจกรรม   71 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแ.. 

กรมประมงเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรฯ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

  # ข่าวกิจกรรม   71 อ่าน : 1 สัปดาห์

นที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร ศศิวิมล เลขานุการกรมนำคณะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมประมงเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันป.. 

เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

  # ข่าวกิจกรรม   63 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ –.. 

การประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

  # ข่าวกิจกรรม   44 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900