นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ (The Global Fisheries Enforcement Training Workshop : the 6th GFETW)

  # ข่าวกิจกรรม   37 อ่าน : 3 วัน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ.. 

การประชุม การติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  # ข่าวภูมิภาค   36 อ่าน : 3 วัน

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน.. 

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

  # ข่าวกิจกรรม   47 อ่าน : 6 วัน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารจัด.. 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานของกรมประมงสู่การเป็นองค์การ 4.0

  # ข่าวกิจกรรม   36 อ่าน : 6 วัน

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานของกรมประมงสู่การเป็.. 

. ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2562 

  # ข่าวกิจกรรม   66 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเก.. 

การประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรดีเด่น ด้านการประมง ครั้งที่ 2/2561

  # ข่าวกิจกรรม   40 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบ.. 

“ไทย”...เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GFETW ครั้งที่ 6 พร้อมอวดศักยภาพการบังคับใช้ “กฎหมายประมง” สู่เวทีสากล

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   47 อ่าน : 1 สัปดาห์

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 หรือ 
The G.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Technology (SAFET)

  # ข่าวกิจกรรม   46 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 2562 นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม Seafood and Fisheries Emerging Tec.. 

กิจกรรมพบปะ 5 ประสาน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเสาไห้ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

  # ข่าวภูมิภาค   23 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัญชัย คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเกษตร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900