นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซนเตอร์ เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ภายใต้ชื่องาน “มากินกุ้งกัน”

  # ข่าวสาร   21 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 เวลา 09.30 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทน.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

  # ข่าวสาร   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได.. 

กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน 

  # ข่าวสาร   108 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนจากฤดูร้อนย่างเข้าสู่ฤดูฝน โดยในหลายพื้.. 

20 พ.ค. ดีเดย์ปล่อยเรือ “ทรัพย์ดาวประมง 5” ออกทำประมงพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)

  # ข่าวสาร   32 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย
มีศักดิ์ ภักดีคง อธิ.. 

ประชุม VDO Conference ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมประมง และประมงจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  # ข่าวสาร   26 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม VDO Conference.. 

เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

  # ข่าวสาร   27 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี นายธเนศ พุ.. 

ยุคโควิด ! เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์ “ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการประมงแห่งชาติ - ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย” เชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมประมง 

  # ข่าวสาร   99 อ่าน : 2 สัปดาห์

 กรมประมงจัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ....  เปิดรับฟัง.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900