แถลงข่าวผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60 เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง ปลาทู สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงแถลงข่าวผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60 เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง “ปลาทู” สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง ส่วนใหญ่ร่วมใจไม่ใช้เครื่องมือต้องห้าม หนุนสร้างอาชีพที่มั่นคงจากการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน