กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ถนนราชดำเนินนอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ถนนราชดำเนินนอก