อธิบดีกรมประมง...ห่วงใยพี่น้องชาวอุบลฯ จากฤทธิ์พายุโนรู ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด

 บุคคลในภาพ  นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  (อธิบดีกรมประมง) 

จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมประมง มีความกังวลและห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวประมง รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ดอนมดแดง อ.วารินชำราบ ทั้งการอพยพ-เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า…จากฝนที่ตกสะสมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติการร่วมกันอย่างเต็มกำลังในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน สำหรับในส่วนของ กรมประมง มีการมอบหมายให้กองตรวจการประมงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูในพื้นที่ รวมถึงสั่งการให้ประมงจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที ยังได้สั่งการให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังคน พร้อมเรือตรวจการณ์ประมงออกให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดอุทกภัยสำหรับความเสียหายด้านประมงในขณะนี้ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า...หากพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี โทร. 045-252-601 และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริธร อุบลราชธานี โทร.045-252-940 หากได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยให้หน่วยงานกรมประมงภายในจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป