ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบค้นข้อมูลใบรับรอง/ใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย

   ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบค้นข้อมูลใบรับรอง/ใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 44 อ่าน : 5 วัน

 Administrator | 2020-02-14 12:57 น.


  14 ก.พ. 2563 
       

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบค้นข้อมูลใบรับรอง/ใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย