นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ร่วมเดินทางเข้าตรวจความพร้อมในการจัดพิธีประกาศมาตรการบริหารจัดการฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ร่วมเดินทางเข้าตรวจความพร้อมในการจัดพิธีประกาศมาตรการบริหารจัดการฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 64 อ่าน : 5 วัน

 Administrator | 2020-02-14 09:14 น.


  14 ก.พ. 2563 
       

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ร่วมเดินทางเข้าตรวจความพร้อมในการจัดพิธีประกาศมาตรการบริหารจัดการฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาชุมพร ที่กำลังจะมีการจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งหลังจากการตรวจความพร้อมพบว่า หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมงในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีประกาศใช้มาตรการฯ ดังกล่าวเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และพร้อมที่จะให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าวอีกด้วย