สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

  สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

# ข่าวกิจกรรม

 38 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-22 14:58 น.


  22 ม.ค. 2563 
       

 วันที่ 22 มกราคม 2563

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน คณะกรรมการ ศบกต.และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ต่อไป