นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 76 อ่าน : 4 สัปดาห์

 Administrator | 2020-01-21 21:10 น.


  21 ม.ค. 2563 
       

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะทักทายกับเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตชด พีระยานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านเจาะบาแน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร คณะกรรมการประมงโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 อีกทั้งได้มอบพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 50,000 ตัวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาครบวงจร จำนวน 10 ราย เพื่อนำไปต่อยอดในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาล หลังได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษในหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนาด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนตลอดจนได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำชี้แนะแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยมีนายประดิษฐ์? เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง