นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสัมนา งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ Back to basic for the future “กลับสู่พื้นฐาน นำหลักการ สร้างอนาคต”

   นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสัมนา งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ Back to basic for the future “กลับสู่พื้นฐาน นำหลักการ สร้างอนาคต”  

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 62 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-18 16:04 น.


  18 ม.ค. 2563 
       

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสัมนา งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ Back to basic for the future “กลับสู่พื้นฐาน นำหลักการ สร้างอนาคต” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวข้อในการสัมนาดังนี้
- รู้ไว้ใช้เป็น กับเวชภัณฑ์และปัจจัยการผลิตต่างๆ
- ตรวจวัดแร่ธาตุอย่างไร ให้เพียงพอต่อรอบการเลี้ยง
- เตรียมบ่อและมีหลักการอย่างไร ให้มีความเสี่ยงระหว่างเลี้ยงน้อยที่สุด
- คัดเลือกลูกพันธุ์ อย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย
- ทัศนคติกับการใช้ยาที่อนุญาตให้ใช้ในมุมมองของ รศ.ดร. ชลอ
จัดขึ้น ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันบุรี