นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน

  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 43 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-18 16:02 น.


  18 ม.ค. 2563 
       

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ในครั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆ อาทิเช่น นิทรรศการธนาคารปูม้า เป็นต้น จัดขึ้น ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันบุรี