ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2563

  ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2563

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 47 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-17 15:48 น.


  17 ม.ค. 2563 
       

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าประเด็นปัญหาที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำประมงน้ำลึกร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การเสนอขอให้ตั้งคณะเจรจากับรัฐประเทศรัฐชายฝั่งที่เรือประมงไทย สามารถออกไปทำการประมงได้ การตัดตั้งรัฐวิสาหกิจประมงนอกน่านน้ำ เช่น การจัดตั้งกองเรือเบ็ดราวทูน่าน้ำลึก ฯลฯ