ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 2,061 อ่าน : 3 ปี

 Administrator | 2016-06-29 13:56 น.


  28 มิ.ย. 2559 
       

กรมประมงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฏาคม 2559  - 30 กันยายน 2559 (รายละเอียด)