ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ

กรมประมงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฏาคม 2559  - 30 กันยายน 2559 (รายละเอียด)