นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

   นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 

# ข่าวกิจกรรม

 122 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-13 19:54 น.


  13 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.หนองคาย ให้การต้อนรับ