ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง

  ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 423 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-13 15:27 น.


  13 ธ.ค. 2562 
       

ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง
"ขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือตำกว่าสิบตันกรอส ทั้งมีทะเบียนเรือไทย และไม่มีทะเบียนเรือ ไปแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ่าท่า ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา พื้นที่จังหวัดชายทะเลที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาด และจัดทำอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธค 62 ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทยให้ยื่นขอหนังสือรับรอง จากกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้านกับกรมเจ้าท่า ภายหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือโดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองกับกรมประมงได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่ประมงกรุงเทพมหานคร กรมประมง ในต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเล ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 27 ธค 62 โดยนำบัตร ปชช พร้อม รูปถ่ายเรือ เต็มลำ ด้านซ้าย และด้านขวา อย่างละ 1 ภาพ ขอเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านทุกลำต้องไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธค 62 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น"