นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕  

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 67 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-13 15:15 น.


  13 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย อาทิ นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ มีสัตว์เลี้ยงสวยงามและสัตว์น้ำสวยงามต่างๆมากมายให้รับชม รวมถึงมีการประกวดสัตว์สวยงามอีกด้วย จัดขึ้น ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม นี้