เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมประมง น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทยเพื่อทรงปล่อยจำนวน ๙ ชนิด

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมประมง น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทยเพื่อทรงปล่อยจำนวน ๙ ชนิด 

# พระราชกรณียกิจด้านกรมประมง

 88 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-07 18:33 น.


  07 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมประมง น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทยเพื่อทรงปล่อยจำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวมทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ประชาชน