นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ ชูแสง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ ชูแสง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

# ข่าวกิจกรรม

 53 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-07 18:31 น.


  07 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ ชูแสง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก และการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ในเขตท้องที่อำเภอสิชล และอำเภอขนอม โดยมีนายสมเกียรติ ขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสำรวย ชุมวรฐายี ประมงอำเภอสิชล นายพาสนธรรม ใจสนุก ประมงอำเภอขนอม นส.สุกัญญา เอียดฤทธิ์ นักวิชาการประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้าออกเรือประมงขนอม นายธานินทร์ ด่านสุวรรณ นายกสมาคมประมงขนอม และพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม อำเภอสิชล ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือ ซึ่งพบว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนประมงมีความสำเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก และประสงค์ให้รัฐขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ พบว่าชาวประมงมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก และขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นขาวประมงส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ได้มีอาชีพ สามารถออกไปทำการประมงอย่างถูกต้อง มีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวต่อไป ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้นำและผู้แทนชาวประมงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงที่มีเรือประมงพื้นบ้านทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนเรือไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่าภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562ส่วนเรือที่ยังไม่มีทะเบียนเรือ เจ้าของเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ณ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ตนเอง