ชาวประมงพาณิชย์และผู้ประกอบการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือ

  ชาวประมงพาณิชย์และผู้ประกอบการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือ 

# ข่าวภูมิภาค

 69 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-06 20:53 น.


  06 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 ชาวประมงพาณิชย์และผู้ประกอบการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประมง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายสมยศ วงศบุณยกุล นายกสมาคมประมงภูเก็ต พร้อมชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ประมาณ 500 คน ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 11 ข้อ ให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและผู้ประกอบการ ซึ่งในการยื่นขอเรียกร้องดังกล่าว มี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการกรมประมงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนประมงจังหวัด ผู้อำนวยศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) และหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากชาวประมงและผู้ประกอบการฯ พร้อมได้เชิญตัวแทนของเข้าร่วมรับฟังเสนอปัญหา ข้อเรียกร้อง โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจ ก่อนที่ออกมาแจ้งผลให้กลุ่มชาวประมงที่รอฟังผล เป็นที่พอใจก่อนแยกย้ายและได้เดินทางกลับจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เวลา 15.30 น.