นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ the 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in partnership with the EU ครั้งที่ 2

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ the 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in partnership with the EU ครั้งที่ 2  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 78 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-06 14:38 น.


  06 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ the 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in partnership with the EU ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กรมอาเซียน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน SEAFDEC ตำรวจน้ำ และกรมเจ้าท่า